β›“ Supported Protocols For Shared Plans

The supported API types may differ for each protocol. Please keep this in mind when purchasing a plan.

ProtocolNetworkCore Node APIArchive DataWebsocket APIDebug APITrace APINote
EthereumMainnet / Goerli / SepoliaFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / Enterprise
AI NetworkMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
AptosMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
Arbitrum OneMainnet / GoerliFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
Arbitrum NovaMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
ArchwayMainnet / Constantine-2Free / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
AstarMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
AvalancheMainnet / FujiFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
BahamutMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
BaseMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
BobaMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/ADeveloper / Team / EnterpriseN/A
BNB ChainMainnet / ChapelFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
BitcoinMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
CasperMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseN/AN/AN/AN/A
CeloMainnet / AlfajoresFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
ChilizMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseFree / Developer / Team / EnterpriseFree / Developer / Team / EnterpriseN/AN/A
CronosMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
Cronos PoSMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
dYdX (untill end of November, 2023)Mainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseFree /Developer / Team / EnterpriseFree /Developer / Team / EnterpriseN/AN/A
EvmosMainnet /
Testnet
Contact UsContact UsContact UsN/AN/A
FantomMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
FlowMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseN/AN/AN/AN/A
FuseMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
GnosisMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
KavaMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
KlaytnMainnet / BaobabFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
NEARMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseN/AN/AN/AN/A
OasysMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/A
OptimismMainnet / GoerliDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / Enterprise
PolkadotMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
PolygonMainnet / MumbaiFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / Enterprise
Polygon zkEVMMainnet, TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseContact UsDeveloper / Team / EnterpriseN/A
ScrollMainnet, TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
SolanaMainnet / Testnet /
Devnet
Free / Developer / Team / EnterpriseN/ADeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
StacksMainnet, TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
StarknetMainnet / GoerliFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
SuiMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
TronMainnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/AN/A
XRP LedgerMainnet, TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A
zkSync EraMainnet / TestnetFree / Developer / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseDeveloper / Team / EnterpriseN/AN/A